Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Bộ đề 200 câu hỏi

Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam sẽ ban hành và áp dụng “Bộ 200 câu hỏi đề thi thử bằng lái xe máy hạng A1” trên toàn quốc chính thức từ ngày 01/08/2020. Đây là bộ câu hỏi được biên soạn theo dạng trắc nghiệm, dành cho những thí sinh tham gia kỳ thi sát hạch GPLX hạng A1. Với mục đích giúp người điều khiển phương tiện giao thông nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm và đạo đức của bản thân khi tham gia giao thông.

Bộ đề 200 câu hỏi đề thi thử bằng lái xe máy hạng A1 bao gồm có 3 phần chính là: Phần kiến thức luật, Phần biển báo và Phần sa hình.

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021
Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm ngẫu nhiên.

Có một điều bạn cũng nên biết là nếu như quy định về câu hỏi ôn tập cũ là 150 câu hỏi. Năm 2020 sẽ nâng lên 200 câu. Trước số lượng câu hỏi đề thi là 20 câu (15 phút). Bây giờ cũng sẽ tăng lên là 25 câu (19 phút). Bạn cần đạt 21/25 thì mới đậu.

Vui lòng nhấn nút đăng nhập bên dưới để có thể làm bài thi (Nếu chưa đăng nhập)

[nextend_social_login]

 

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 1

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 1

Thời gian làm bài: 19 phút (25 câu hỏi).

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mọi người cố gắng làm hết 8 bộ đề bên dưới để đạt điểm số tốt nhất nhé.

Bạn nào chưa đăng nhập được Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất thì bấm vào nút đăng nhập bên dưới

[nextend_social_login]


Bảng kết quả: Đề thi Bằng lái xe A1 đề 1

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 25 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 2

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 2

Thời gian làm bài: 19 phút (25 câu hỏi).

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mọi người cố gắng làm hết 8 bộ đề bên dưới để đạt điểm số tốt nhất nhé.

Bạn nào chưa đăng nhập được Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất thì bấm vào nút đăng nhập bên dưới

[nextend_social_login]


Bảng kết quả: Đề thi Bằng lái xe A1 đề 2

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 25 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

 

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 3

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 3

Thời gian làm bài: 19 phút (25 câu hỏi).

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mọi người cố gắng làm hết 8 bộ đề bên dưới để đạt điểm số tốt nhất nhé.

Bạn nào chưa đăng nhập được Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất thì bấm vào nút đăng nhập bên dưới

[nextend_social_login]


Bảng kết quả: Đề thi Bằng lái xe A1 đề 3

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 25 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

 

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 4

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A4 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 4

Thời gian làm bài: 19 phút (25 câu hỏi).

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mọi người cố gắng làm hết 8 bộ đề bên dưới để đạt điểm số tốt nhất nhé.

Bạn nào chưa đăng nhập được Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất thì bấm vào nút đăng nhập bên dưới

[nextend_social_login]


Bảng kết quả: Đề thi Bằng lái xe A1 đề 4

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 25 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

 

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 5

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 5

Thời gian làm bài: 19 phút (25 câu hỏi).

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mọi người cố gắng làm hết 8 bộ đề bên dưới để đạt điểm số tốt nhất nhé.

Bạn nào chưa đăng nhập được Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất thì bấm vào nút đăng nhập bên dưới

[nextend_social_login]


Bảng kết quả: Đề thi Bằng lái xe A1 đề 5

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 25 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

 

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 6

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 6

Thời gian làm bài: 19 phút (25 câu hỏi).

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mọi người cố gắng làm hết 8 bộ đề bên dưới để đạt điểm số tốt nhất nhé.

Bạn nào chưa đăng nhập được Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất thì bấm vào nút đăng nhập bên dưới

[nextend_social_login]


Bảng kết quả: Đề thi Bằng lái xe A1 đề 6

Bài kiểm tra có điểm tối đa là 25 điểm
TT Họ Tên Thời gian nộp bài Điểm Xếp loại
Table is loading
Không có dữ liệu

 

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 7

Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất Năm 2021 – Đề số 7

Thời gian làm bài: 19 phút (25 câu hỏi).

Thí sinh có thể xem lại đáp án sau khi hoàn thành bài thi.

Mọi người cố gắng làm hết 8 bộ đề bên dưới để đạt điểm số tốt nhất nhé.

Bạn nào chưa đăng nhập được Đề Thi Thử Bằng Lái Xe Máy Hạng A1 Mới Nhất thì bấm vào nút đăng nhập bên dưới

[nextend_social_login]