Hướng dẫn tải Video trên Facebook về máy tính miễn phí

Xin chào các bạn , bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn  : Làm thế nào để tải bất cứ Video nào trên Facebook / Video trên Comment kể cả Video Private (Video Riêng tư của Facebook) về máy tính, miễn là BẠN CÓ THỂ XEM chúng là được 😂

Hướng dẫn tải Video trên Facebook về máy tính miễn phí

Lưu ý : Cách này chỉ hoạt động trên Máy tính và Facebook của bạn phải là giao diện mới

Hướng dẫn tải bất cứ Video nào trên Facebook
Hướng dẫn tải bất cứ Video nào trên Facebook

Cách hoạt động của Tải Video trên Facebook về máy tính và Kết quả

Cách hoạt động của Tải video trên Facebook về máy tính rất đơn giản, bạn chỉ việc paste code vào một Extension hỗ trợ cho phép thêm custom script vào Website là có thể tải về được , ví dụ kết quả sau khi lấy được :

Cách tải Video trên Facebook về máy tính thông qua Javascript
Cách tải Video trên Facebook về máy tính thông qua Javascript

Và đây là kết quả :

Kết quả khi tải Video trên Facebook về máy tính thông qua Javascript
Kết quả khi tải Video trên Facebook về máy tính thông qua Javascript

Cách tải Video Comment trên Facebook về máy tính:

Cách tải video Comment trên Facebook về máy tính
Cách tải video Comment trên Facebook về máy tính

Chạy lệnh :

Hướng dẫn tải video Comment trên Facebook về máy tính
Hướng dẫn tải video Comment trên Facebook về máy tính

Kết quả :

Kết quả khi tải video Comment trên Facebook về máy tính
Kết quả khi tải video Comment trên Facebook về máy tính

Các bước cài đặt sử dụng Extension Tải Video Trên Facebook về Máy Tính

Đầu tiên bạn hãy cài Extension này vào Chrome của bạn , tên nó là Custom JavaScript for Websites 2

Cách cài đặt Extension như sau :

Bước 1 : Truy cập vào Link bên trên , Nhấn vào Thêm vào Chrome

Hướng dẫn cài tiện ích mở rộng để tải video trên facebook về máy tính
Hướng dẫn cài tiện ích mở rộng để tải video trên facebook về máy tính

Bạn sẽ được hỏi là Có muốn cài không , cứ nhấn Add Extension là được

Tai Bat Cu Video Nao Tren Facebook 3

Sau khi cài đặt thành công  bạn sẽ nhận được thông báo như vầy

Tai Bat Cu Video Nao Tren Facebook 4

Bước 2 : Trở lại Facebook của bạn , nhấn F12 lên

Khi nhấn F12 lên sẽ thấy có dòng chữ như hình

Tai Bat Cu Video Nao Tren Facebook 8

Bước 3 : Rê chuột lên bên phải trên cùng của Chrome , mở Extension lên

Tai Bat Cu Video Nao Tren Facebook 6

Bước 4 : Copy đoạn code dưới đây và dán vào

function downloadFacebookVideo(){

let m;

let str = document.documentElement.innerHTML;

//

let regex_sd = /"playable_url":"([^"]*)"/gm;

let regex_hd = /"playable_url_quality_hd":"([^"]*)"/gm;

let regex_audio = /"audio":[(.*?)]/sm; // Tach audio ra

let regex_audio_url = /{"url":"(.*?)",/;  // Lay chuoi Audio dau tien

//

let video_sd_url = null;

let video_hd_url = null;

let audio_json = null;

let audio_url = null;

// Lay Link SD
while ((m = regex_sd.exec(str)) !== null) {
if (m.index === regex_sd.lastIndex) {
regex_sd.lastIndex++;
}
video_sd_url = (typeof(m[1]) != “undefined”) ? m[1] : null;
}
// Lay Link HD
while ((m = regex_hd.exec(str)) !== null) {
if (m.index === regex_hd.lastIndex) {
regex_hd.lastIndex++;
}
video_hd_url = (typeof(m[1]) != “undefined”) ? m[1] : null;
}
/* Bat dau lay Audio */
// Audio Json
if ((m = regex_audio.exec(str)) !== null) {
audio_json = (typeof(m[1]) != “undefined”) ? m[1] : null;
}
// Audio URL
if (audio_json != “null” && (m = regex_audio_url.exec(audio_json)) !== null ) {
audio_url = (typeof(m[1]) != “undefined”) ? m[1] : null;
}
/* Ket thuc lay Audio */

// Tra loi neu khong co ket qua khi ca 3 ko co
if(video_hd_url == null && video_sd_url == null && audio_url == null){
console.log(“Không tìm thấy link nào !”);
return;
}

// Bo vao chuoi de xuat ra
let output = ‘Ấn vào link bên dưới để tải về : n’;

// Link SD
if(video_sd_url != null){
let sd = video_sd_url.replaceAll(“\


Bài viết liên quan