Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác – Triệu Lệ Dĩnh

Tìm hiểu về danh sách những nghệ sĩ phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng trong tháng 10 dưới bài viết này!

Vào ngày 01/11 vừa qua, Truyền hình vệ tinh Hồ Nam Mango TV & Naza đã phát hành danh sách 10 nghệ sĩ ở hạng mục ngôi sao, phim truyền hình và điện ảnh. Có 4 hạng mục được tiết lộ trong tháng này gồm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trên mạng, ngôi sao đang lên, giá trị thương mại phim truyền hình và giá trị thương mại phim điện ảnh.

10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trên mạng

Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh Ảnh 1

1. Tiêu Chiến

2. Vương Nhất Bác

3. Triệu Lệ Dĩnh

4. Dương Mịch

5. Chu Nhất Long

6. La Vân Hi

7. Dương Tử

8. Triệu Lộ Tư

9. Thành Nghị

10. Dịch Dương Thiên Tỉ

10 nghệ sĩ đang lên

Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh Ảnh 2

1. Dịch Dương Thiên Tỉ

2. Lâm Vũ Thân

3. Lý Cửu Tiêu

4. Vu Mông Lung

5. Ngụy Thần

6. Ngụy Triết Minh

7. Tăng Thuấn Hy

8. Hình Phi

9. Quách Tuấn Thần

10. Lương Tĩnh Khang

10 nghệ sĩ hàng đầu về giá trị thương mại phim truyền hình 

Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh Ảnh 3

1. Hoàng Hiên

2. Chu Nhất Long

3. Đàm Tùng Vận

4. Triệu Lộ Tư

5. La Vân Hi

6. Lưu Thi Thi

7. Cao Vỹ Quang

8. Bạch Lộc

9. Thành Nghị

10. Trần Hách

10 nghệ sĩ hàng đầu về giá trị thương mại phim điện ảnh

Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh Ảnh 4

1. Ngô Kinh

2. Trương Dịch

3. Hoàng Bột

4. Củng Lợi

5. Đặng Siêu

6. Cát Ưu

7. Thành Long

8. Lưu Hạo Nhiên

9. Vương Thiên Nguyên

10. Bành Dục Sướng

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh Ảnh 1

Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh Ảnh 2

Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh Ảnh 3

Top 10 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất tháng 10: Tiêu Chiến đứng trước Vương Nhất Bác - Triệu Lệ Dĩnh Ảnh 4

Vào ngày 01/11 vừa qua, Truyền hình vệ tinh Hồ Nam Mango TV & Naza đã phát hành danh sách 10 nghệ sĩ ở hạng mục ngôi sao, phim truyền hình và điện ảnh. Có 4 hạng mục được tiết lộ trong tháng này gồm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng trên mạng, ngôi sao đang lên, giá trị thương mại phim truyền hình và giá trị thương mại phim điện ảnh.

1. Tiêu Chiến

2. Vương Nhất Bác

3. Triệu Lệ Dĩnh

4. Dương Mịch

5. Chu Nhất Long

6. La Vân Hi

7. Dương Tử

8. Triệu Lộ Tư

9. Thành Nghị

10. Dịch Dương Thiên Tỉ

1. Dịch Dương Thiên Tỉ

2. Lâm Vũ Thân

3. Lý Cửu Tiêu

4. Vu Mông Lung

5. Ngụy Thần

6. Ngụy Triết Minh

7. Tăng Thuấn Hy

8. Hình Phi

9. Quách Tuấn Thần

10. Lương Tĩnh Khang

1. Hoàng Hiên

2. Chu Nhất Long

3. Đàm Tùng Vận

4. Triệu Lộ Tư

5. La Vân Hi

6. Lưu Thi Thi

7. Cao Vỹ Quang

8. Bạch Lộc

9. Thành Nghị

10. Trần Hách

1. Ngô Kinh

2. Trương Dịch

3. Hoàng Bột

4. Củng Lợi

5. Đặng Siêu

6. Cát Ưu

7. Thành Long

8. Lưu Hạo Nhiên

9. Vương Thiên Nguyên

10. Bành Dục Sướng

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Bài viết liên quan